Privacyverklaring

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY, of om een andere reden persoonsgegevens aan GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY, Braamstraat 4 te Schilde, +32 472 52 58 06, BE0885385145. De praktijk is bereikbaar via +32 472 52 58 06

2. Welke gegevens verwerkt GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt
a) voor- en achternaam, geboortedatum 
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) eventuele gezondheidsgegevens via intakeformulier
e) eventuele voor – en na foto’s 

2.2 GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze te monitoren.

d) voor- en na foto’s worden gebruikt om de voortgang van de behandeling te monitoren. Voor- en na foto’s van huid, nagels of worden gedeeld op Social Media na toestemming van u.

2.3 E-mail berichtgeving 

GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY

Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van GESPECIALISEERDE VOETVERZORGING VANESSA VAN LOOY via +32 472 52 58 06

6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.